Economy

Základní ustanovení serveru NetFire.cz

§1 Hraním na serveru NetFire.cz hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
§2 Tyto pravidla platí na serveru Netfire.cz economy (s portem 27200) i na stránkách serveru NetFire.cz (fórum, komentáře, shoutbox, …) a NetFire.cz teamspeak serveru
§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu na webu/serveru/facebooku/teamspeak serveru (většinou v případě problému nebo v případě banu) a s logováním veškeré komunikace ve hře / na webu.
§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen admin), Moderátorů (dále jen Mod) či Operátorů (dále jen OP).
§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.

Oddíl 1. Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).
§7 Neznalost pravidel neomlouvá.
§8 Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

Oddíl 2. Všeobecná pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
§12 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů, moderátorů a operátorů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru (http://www.netfire.cz/team/).
§13 Admin/Mod/OP je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
§14 Je zakázáno využívat na Teamspeaku serveru netfire.cz jiného nicku, než-li herního nicku.

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

§15 Členy A-teamu jsou všichni Administrátoři, Moderátoři a Operátoři.
§16 Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.
§17 Moderátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel NetFire.cz.
§18 V případě nesouhlasu s moderátory NetFire.cz je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru (Admin), bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.
§19 Rozodnutí Admina je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 4. Herní účet

§20 Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv zráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
§21 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet.
§22 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
§23 Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

Oddíl 5. Tresty a důkazy

§24 O druhu a délce trestu rozhoduje Admin/Mod/Operátor.
§25 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
§26 Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
§27 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin/Mod/Operátor na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
§28 Základním průkazným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám Admin/Mod/Operátor.

Oddíl 6. VIP a další služby za SMS

§29 Jakékoliv služby za SMS (VIP, kredity, dolary a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
§30 Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtem.
§31 I hráč s VIP accountem může být zabanován, v tomto případě může na premium@netfire.cz zažádat o výměnu VIP za unban – výměna nemusí být provedena
§32 Výhody, které může hráč s VIP accountem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
§33 V případě hráčovi neaktivity se VIP neprodlužuje, proudloužení VIP accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
§34 Hráč o VIP přichází v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidel (viz. bod č. 3, nebo zániku serveru.
§35 Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, dolary, kredity a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „premium@netfire.cz“ administrátorům.
§36 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (VIP, dolary, kredity a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

 Oddíl 7. pravidla pro Economy server

§37 Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním
okolí města (cca 500 blocků) bez souhlasu starosty města.
§38 Ponechávání korun stromů bez kmene je trestné.
§39 Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba), písek se NESMÍ těžit nikde jinde než v písečném dole (/warp doly). V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam někdy těžilo.
§40 Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
§41 Je zakázáno stavět budovy z netheracku, cobblestone a dirtu. Vyjímka je možná pouze pokud bude dům vypadat hezky (posoudí A-team). V opačném případě může být tato stavba bez varování smazána.
§42 Je zakázáno stavět létající budovy nebo plochy. Vyjímku může u účelových budov povolit Admin/mod/OP.
§43 Stavbu si protectují sami hráči pomocí pluginu “Residence”. I přes to, že hráč nemá protect, nesmíte griefovat neuzamčené stavby (vyjímkou jsou polorozpadlé budovy)
§44 Je zakázano jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nebo nenahlášení chyb se trestá).
§45 Je zakázáno těžit písek v dolech pomocí bugu (těžení torchí apod.)
§46 Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X–ray grafických balíků, fly módů a
externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány pernamentním banem.
§47 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
§48 Je povoleno zabíjet hráče a nechávat si jejich věci, kdekoliv po mapě, kde je to umožněno
§49 Je zakázáno bugování pluginu “Jobs” (práce), získávání si více peněz pomocí opětovného pokládání bloků apod.

Oddíl 8. pravidla měst na economy serveru

Pravidla economy serveru – část města, nejsou dokončená – pravidla se teprve proberou na následující poradě a-teamu
§50 Založit město může jakýkoliv hráč po dodržení níže uvedených podmínek
§51 Pro založení brány (warpu) pro vesnici/město platí následující podmínky:

 • a. Cena: vesnice 500×500 za 500 000$, město 1000×1000 za 1 000 000$
 • b. Tvar brány je libovolný, dle potřeby a architektury města.
 • c. U brány musí být informační nástěnka s názvem města, jeho velikostí, aktuálním starostou a jeho platným zástupcem, dále musí obsahovat cedulku s textem „platí zde všechna pravidla serveru netfire.cz“
 • d. V okolí brány jsou zakázány volně stojící tabule, shop-bedny.
 • e. Warp i protekt na vesnici/město vytváří admini/moderátoři na to stanovení.
 • f. Vesnice a město musí mít postavenu radnici, cesta k radnici musí být označena, pokud se nenachází radnice hned u brány.
 • g. Povinné stavby pro vesnici/město : radnice, obchodni centrum/shop, náměstí, park, popřípadě další veřejné stavby.
 • h. Vesnice a města musí mít chodníky o šířce min. 3 bloky, na chodnících nesmí být žádné překážky typu reklamní cedulky, truhly a další bloky.
 • i. Chodníky musí být osvětleny (je nám jedno, jestli použijete glowstone nebo torch, vyhněte se ale nadměrnému používání lávy).
 • j. Města musí být od sebe dostatečně vzdálena, není možné postavit město kousek od jiného města (500 bloků minimálně).
 • k. Při zvětšování města se platí celá částka, nikoliv pouze rozdíl mezi částkami.
 • l. Za opětovnou aktivaci brány se platí celá částka.
 • m. Každá radnice je povinna mít část nástěnky pro zprávy adminů.
 • n. Vytvoření warpu uděluje admin/moderátor na to stanoven (zastihnete ho na teamspeak serveru s popiskem Udělování warpů). V případech epické stavby (socha, budova, město) zásadně pouze neobytná zóna je warp udělen zdarma.
 • o. Warp města/vesnice se vytvoří jenom za dodržení výše uvedených podmínek.
 • p. Pravidelně se vesnice/města kontrolují. V případě zjištění nedostatků je majitel města/vesnice upozorněn na nedostatky, které musí v daném časovém limitu odstranit. Pokud se tak nestane, bude warp odebrán.

§52 Starosta vesnice/města je povinen uposlechnout výzvy od adminů na nástěnce, pravost těchto výzev lze ověřit dřevěným krumpáčem (kliknete pravým).
§53 Starosta (případně zástupce) je povinen sám od sebe kontrolovat stav města a odstraňovat nedostatky (např. nedosekané stromy, či jinak zpustošená krajina)
§54 Starosta má právo zažádat o smazání domu, pokud je majitel trvale zabanovaný, či stav jeho domu není zrovna nejlepší a majitel nereaguje na upozornění formou cedule u jeho domu po dobu 7 dní (a-team ověří dřevěným krumpáčem, zda-li je oznámení vážně 7 dní), v jiném případě se berou žádosti o smazání jako SPAM.
§55 Brány v zanedbaných a nevzhledných vesnicích/městech budou bez náhrady mazány.
§56 Ve vesnici/městě musí být obytné budovy, město nesmí být složeno jen ze shopů.
§57 Okolní krajinu je třeba udržovat v přijatelném stavu – odstraňovat nedosekané stromy, sloupy 1×1 a další prvky, které okolní krajinu pustoší.
§58 Vesnice/město by mělo do krajiny zapadnout, pokud budou potřeba nějaké úpravy typu zarovnávání terénu, je třeba poté krajinu upravit, ať pěkně navazuje a nevypadá to nepřirozeně.
§59 O úpravu terénu se postará sámotný hráč. Terénní úpravu pro hráče nesmí dělat Admin/Moderátor ani jiná osoba využívající word edit.

Komentáře nejsou povoleny.