IC2

Základní ustanovení serveru NetFire.cz

§1 Hraním na serveru NetFire.cz hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
§2 Tyto pravidla platí na serveru Netfire.cz IC2 (s portem 27000) i na stránkách serveru NetFire.cz (fórum, komentáře, shoutbox, …) a NetFire.cz teamspeak serveru
§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu na webu/serveru/facebooku/teamspeak serveru (většinou v případě problému nebo v případě banu) a s logováním veškeré komunikace ve hře / na webu.
§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen admin), Moderátorů (dále jen Mod) či Operátorů (dále jen OP).
§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.

Oddíl 1. Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).
§7 Neznalost pravidel neomlouvá.
§8 Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

Oddíl 2. Všeobecná pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
§12 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů, moderátorů a operátorů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru (http://www.netfire.cz/team/).
§13 Admin/Mod/OP je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
§14 Je zakázáno využívat na Teamspeaku serveru netfire.cz jiného nicku, než-li herního nicku.

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

§15 Členy A-teamu jsou všichni Administrátoři, Moderátoři a Operátoři.
§16 Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.
§17 Moderátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel NetFire.cz.
§18 V případě nesouhlasu s moderátory NetFire.cz je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru (Admin), bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.
§19 Rozodnutí Admina je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 4. Herní účet

§20 Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv zráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
§21 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet.
§22 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
§23 Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

Oddíl 5. Tresty a důkazy

§24 O druhu a délce trestu rozhoduje Admin/Mod/Operátor.
§25 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
§26 Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
§27 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin/Mod/Operátor na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
§28 Základním průkazným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám Admin/Mod/Operátor.

Oddíl 6. VIP a další služby za SMS

§29 Jakékoliv služby za SMS (VIP, SIR, kredity, dolary a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
§30 Pro hráče s VIP/SIR účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP/SIR účtu.
§31 I hráč s VIP/SIR accountem může být zabanován, v tomto případě může na premium@netfire.cz zažádat o výměnu VIP/SIRa za unban – výměna nemusí být provedena
§32 Výhody, které může hráč s VIP accountem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
§33 V případě hráčovi neaktivity se VIP/SIR neprodlužuje, proudloužení VIP/SIR accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
§34 Hráč o VIP/SIR přichází v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidel (viz. bod č. 3, nebo zániku serveru.
§35 Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, SIR, dolary, kredity a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „premium@netfire.cz“ administrátorům.
§36 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (VIP, SIR, dolary, kredity a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

Oddíl 7. pravidla IC2 serveru

§37 Ponechávání korun stromů bez kmene je trestné.
§38 Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba), písek se NESMÍ těžit nikde jinde než v písečném dole (/warp doly). V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam někdy těžilo.
§39 Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů např. 1×1 či děr o stejných rozměrech.
§40 Je zakázáno stavět budovy z netheracku, cobblestonů a dirtů. Vyjímka je možná pouze pokud bude dům vypadat hezky (posoudí A-team). V opačném případě může být tato stavba bez varování smazána.
§41 Je zakázáno stavět létající budovy nebo plochy. Vyjímku může u účelových budov povolit Administrátor.
§42 po postavení jakékoliv stavby je nutné požádat protectora o zabezpečení pozemku protectem, griefing neuzamčených staveb protectem je trestán!!!
§43 Je zakázano jakkoliv zneužívat evidentních chyb, bugů hry (využívání, nenahlášení chyb se trestá).
§44 Je zakázáno těžit písek v pískovně pomocí bugu (torchek RS signálu atd.).
§45 Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X–ray grafických balíku, fly módů a
externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány pernamentním banem.
§46 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
§47 Je zakázáno jakkoliv modifikovat obvody a bloky jiných hračů bez jejich výslovného souhlasu.
§48 Je zakázáno stavět stroje a stavby lagující server (např. špatně postavený cobblestone generátor, blikající RS obvody,kyblíkárny)
§49 Je zakázáno nastavovat timery na hodnotu menší než 1.250 sekundy
§50 Váš dům by měl být postaven tak, aby co nejméně zatěžoval server (domy, které nadmíru zatěžují server a jejichž majitel není při kontrole domu online můžou být bez náhrady smazány).
§51 Každý hráč má povinnost si před zahájením volného hraní na serveru projít spawn a pročíst si pravidla, která jsou napsána na spawnu (spawn okolí 100 bloků od bloku na kterém jste se spawnuli).
§52 Každý hráč by se měl snažit postavit RS obvody pomocí Insulated wire (RS signal, který nedovoluje blikat). Pokud vám někdo z A-teamu (OP/MOD/ADMIN) nenařídí předělat klasický RS na tyto wiry, banovat se za to nebude.
§53 Každý hráč by měl mít pokud možno co nejméně timerů v domě (co nejvíce věcí napojených na 1 timer). Nadměrný počet timerů posoudí člen A-teamu (OP/MOD/ ADMIN). Smazané timery členem A-Teamu nebudou nahrazeny.

Oddíl 8. pravidla měst na IC2 serverech

§54 Založit město může jakýkoliv hráč po dodržení níže uvedených podmínek
§55 Pro založení brány (warpu) pro vesnici/město platí následující podmínky:

 • a. Cena: vesnice 500×500 za 500 000$, město 1000×1000 za 1 000 000$, velkoměsto 2000×2000 2 000 000 $
 • b. Tvar brány je libovolný, dle potřeby a architektury města.
 • c. U brány musí být informační nástěnka s názvem města, jeho velikostí, aktuálním starostou a jeho platným zástupcem, dále musí obsahovat cedulku s textem „platí zde všechna pravidla serveru netfire.cz“
 • d. V okolí brány jsou zakázány volně stojící tabule, shop-bedny.
 • e. Warp i protekt na vesnici/město/velkoměsto vytváří admini/moderátoři/operátoři na to stanovení.
 • f. Vesnice/město/velkoměsto musí mít postavenu radnici, cesta k radnici musí být označena, pokud se nenachází radnice hned u brány.
 • g. Povinné stavby pro vesnici/město/velkoměsto : radnice, obchodní centrum/shop, náměstí, park.
 • h. Vesnice/města/velkoměsto musí mít chodníky o šířce min. 3 bloky, na chodnících nesmí být žádné překážky typu reklamní cedulky, truhly a další bloky.
 • i. Chodníky musí být osvětleny (je nám jedno, jestli použijete glowstone, torch nebo lampy z IC2, vyhněte se ale nadměrnému používání lávy).
 • j. Vesnice/města/velkoměsta musí být od sebe dostatečně vzdálena, není možné postavit město kousek od jiného města (500 bloků minimálně).
 • k. Při zvětšování vesnice/města se platí celá částka, nikoliv pouze rozdíl mezi částkami.
 • l. Za opětovnou aktivaci brány se platí celá částka.
 • m. Každá radnice je povinna mít část nástěnky pro zprávy adminů.
 • n. Vytvoření warpu uděluje admin/moderátor/operátor na to stanoven (zastihnete ho na teamspeak serveru s popiskem udělování warpů). V případech epické stavby (socha, budova, město) zásadně pouze neobytná zóna je warp udělen zdarma.
 • o. V okolí warpu nejméně 70 bloků musí být pouze zóna s obchody (ne obytná část).
 • p. Pravidelně se vesnice/města/velkoměsta kontrolují. V případě zjištění nedostatků je majitel vesnice/města/velkoměsta upozorněn na nedostatky, které musí v daném časovém limitu odstranit. Pokud se tak nestane, bude warp odebrán.

§56 Starosta vesnice/města/velkoměsta je povinen uposlechnout výzvy od adminů na nástěnce, pravost těchto výzev lze ověřit dřevěným krumpáčem (kliknete pravým).
§57 Starosta (případně zástupce) je povinen sám od sebe kontrolovat stav města a odstraňovat nedostatky (např. nedosekané stromy, či jinak zpustošená krajina)
§58 Starosta má právo zažádat o smazání domu, pokud je majitel trvale zabanovaný, či stav jeho domu není zrovna nejlepší a majitel nereaguje na upozornění formou cedule u jeho domu po dobu 7 dní (a-team ověří dřevěným krumpáčem, zda-li je oznámení vážně 7 dní), v jiném případě se berou žádosti o smazání jako SPAM.
§59 Brány v zanedbaných a nevzhledných vesnicích/městech/velkoměstech budou bez náhrady mazány.
§60 Ve vesnici/městě/velkoměstě musí být obytné budovy, město nesmí být složeno jen ze shopů.
§61 Okolní krajinu je třeba udržovat v přijatelném stavu – odstraňovat nedosekané stromy, sloupy 1×1 a další prvky, které okolní krajinu pustoší.
§62 Vesnice/město/velkoměsto by mělo do krajiny zapadnout, pokud budou potřeba nějaké úpravy typu zarovnávání terénu, je třeba poté krajinu upravit, ať pěkně navazuje a nevypadá to nepřirozeně.
§63 O úpravu terénu se postará sámotný hráč. Terénní úpravu pro hráče nesmí dělat Admin/Moderátor/Operátor ani jiná osoba využívající world edit.
§64 Starosta je zodpovědný za čistý chod vesnice/města/velkoměsta (např. za lagzony). Pokud vesnice/město/velkoměsto bude příliš zatěžovat server(lagovat), warp bude smazán.

Oddíl 9. pravidla pro reaktory na IC2 serveru

§65 Reaktory jsou povoleny pouze pro hráče, kteří jsou autorizovaní s Minecraft.net a mají účet ověřený přes www.overeni.netfire.cz, nebo pro hráče, kteří mají koupené VIP na serveru IC2.
§66 Reaktor můžete postavit jen v případě, že jste vlastníkem města (reaktor musí byt v tom daném městě), popřípadě majitel pozemku mimo civilizaci s upozorněním, že v okolí je reaktor, pro případ že by se do okolí někdo nastěhoval (vyjímka muže být, když se více hráčů domluví na společném reaktoru. V tom případě jeden z nich (žadatel zodpovídá za to, že jen on sám bude mít přístup k reaktoru).
§67 Pokud majiteli exploduje nukleární reaktor a zničí někomu cizí pozemek, majitel reaktoru je brán jako griefer a podle toho i potrestán.
§68 Reaktor musí být zabezpečen – tři vrstvy reinforced stone ze všech stran (včetně rohů), v případě, že máte tři reaktor chambery, jsou požadavky stejné, ale pokud máte šest reaktor chamberů musíte mít nejméně čtyři vrstvy reinforced stone kolem reaktoru.
§69 Reaktor musí být položen jeden blok nad zemí (pro možnost přidání chamberů).
§70 Kolem reaktoru musí být minimálně 3 bloky místa na každou stranu, neboli místnost musí být minimálně velká 7×7 bloků.
§71 Reaktor musí obsahovat čidlo, zapojené na hlavní obvod, nastaveno maximálně na 500 a spojené tak, aby v případě přesáhnutí této teploty, byl reaktor automaticky vypnut.
§72 Stavět reactor chambery bez povolení správce reaktorů je zakázáno (za nepovolené chambery na reaktoru bude reaktor smazán).
§73 Reaktory musejí být opatřeny možností vypnutí reaktoru mimo jejich místnost.
§74 Uranové/Thoriové/Plutoniové tyče můžete vkládat do reaktoru pouze podle vzorce, který je postaven na spawnu v sekci nukleární reaktory (počet těchto tyčí lze po domluvě se správcem reaktorů změnit).
§75 Než si požádáte o reaktor, musíte postavit vše a nachystat si reaktor (pokud vám něco chybí, bude vaše žádost zamítnuta a možnost poslat novou žádost bude posunuta na termín, který obdržíte E-mailem). Po té můžete o postavení reaktoru požádat na www.reaktory.netfire.cz – po vyřízení a ověření žádosti bude smluven termín položení reaktoru.
§76 Majitel zodpovídá za reaktor, včetně její místnosti, pokud si tam pustí cizí osobu, je zodpovědný za případný výbuch sám majitel (v opačném případě, pokud tam vnikne cizí osoba bez povolení, povinností majitele je tohoto hráče nahlásit).
§77 Reaktory jsou pravidelně kontrolovány a v případě nedodržení pravidel o reaktorech (např. nepovolené množství uranu) je reaktor bez varování smazán a žádost o nový reaktor je možná až v termínu, který vám dojde na E-mail.
§78 Po době dvou týdnů od položení reaktoru můžou majitelé požádat o položení tří reaktor chamberů (majitel je musí mít vycraftěné). Na uvážení správce reaktorů budou položeny nebo nebudou (správce reaktorů nemá povinnost chambery pokládat). Za další dva týdny od položení tří chamberů může hráč požádat o položení dalších tří reaktor chamberů (reaktor ovšem musí bezchybně fungovat, jinak chambery položeny nebudou).

Komentáře nejsou povoleny.