PVP

Základní ustanovení serveru NetFire.cz

§1 Hraním na serveru NetFire.cz hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
§2 Tyto pravidla platí na serveru Netfire.cz PVP (s portem 27623) i na stránkách serveru NetFire.cz (fórum, komentáře, shoutbox, …) a NetFire.cz teamspeak serveru
§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu na webu/serveru/facebooku/teamspeak serveru (většinou v případě problému nebo v případě banu) a s logováním veškeré komunikace ve hře / na webu.
§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen admin), Moderátorů (dále jen Mod) či Operátorů (dále jen OP).
§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.

Oddíl 1. Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).
§7 Neznalost pravidel neomlouvá.
§8 Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

Oddíl 2. Všeobecná pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
§12 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů, moderátorů a operátorů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru (http://www.netfire.cz/team/).
§13 Admin/Mod/OP je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
§14 Je zakázáno využívat na Teamspeaku serveru netfire.cz jiného nicku, než-li herního nicku.

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

§15 Členy A-teamu jsou všichni Administrátoři, Moderátoři a Operátoři.
§16 Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.
§17 Moderátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel NetFire.cz.
§18 V případě nesouhlasu s moderátory NetFire.cz je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru (Admin), bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.
§19 Rozodnutí Admina je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 4. Herní účet

§20 Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv zráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
§21 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet.
§22 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
§23 Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

Oddíl 5. Tresty a důkazy

§24 O druhu a délce trestu rozhoduje Admin/Mod/Operátor.
§25 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
§26 Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
§27 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin/Mod/Operátor na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
§28 Základním průkazným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám Admin/Mod/Operátor.

Oddíl 6. VIP a další služby za SMS

§29 Jakékoliv služby za SMS (VIP, SIR, kredity, dolary a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
§30 Pro hráče s VIP/SIR účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP/SIR účtu.
§31 I hráč s VIP/SIR accountem může být zabanován, v tomto případě může na premium@netfire.cz zažádat o výměnu VIP/SIRa za unban – výměna nemusí být provedena
§32 Výhody, které může hráč s VIP/SIR accountem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
§33 V případě hráčovi neaktivity se VIP/SIR neprodlužuje, proudloužení VIP/SIR accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
§34 Hráč o VIP/SIR výhody přichází v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidel (viz. bod č. 3), nebo zániku serveru.
§35 Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, SIR, dolary, kredity a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „premium@netfire.cz“ administrátorům.
§36 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (VIP, SIR, dolary, kredity a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

Oddíl 7. pravidla serveru PVP

§37 Na tomto serveru je griefing povolený, když vás někdo zabije, je to taktéž podle pravidel.
§38 Za akce jednotlivých hráčů je spoluzodpovědná frakce. To znamená, že vedoucí frakce zodpovídá za dodržování pravidel jednotlivých členů frakce.
§39 Hráč je povinný nahlásit jakékoliv zneužívání bugu (chyb) nebo podvádění v frakci, pokud tak neučíní, je spolozodpovědný.
§40 PvP není jen o umění bojovat, připravte se na intriky různých hráčů. Hráč nemá nárok na navrácení ukradnutých věcí, ať už hráčem z frakce nebo mimo ní.
§41 Portování nebo odpojování z boje je zakázané a trestá se podle uvážení Admina/Moderátora/Operátora (ban/kick).
§42 Je zakázané používat jakékoliv zvýhodňující programy (kromě minimap apod.) to znamená programy, které zvýhodňují hráče v boji či těžení, apod.
§43 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální či soukromý chat
§44 Griefing na tomto serveru je povolen. Vyjímkou jsou stavby typu spawn v případě pádu pluginu na protecty
§45 Na tomto serveru nejsou protecty, ale frakční pozemky. Potřebné návody najdete na webu.
§46 Hráči s VIP/SIR účtem nemohou vytvářet frakce hráčům bez VIP účtu (například vytvoření frakce, nastavení frakčního admina a odejití s frakce). Trestáno odebráním VIP/SIR účtu a zabanováním.

Komentáře nejsou povoleny.