Survival Games

Základní ustanovení serveru NetFire.cz

§1 Hraním na serveru NetFire.cz hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
§2 Tyto pravidla platí na serveru Netfire.cz Survival Games (s portem 27218) i na stránkách serveru NetFire.cz (fórum, komentáře, shoutbox, …) a NetFire.cz teamspeak serveru
§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, emailu na webu/serveru/facebooku/teamspeak serveru (většinou v případě problému nebo v případě banu) a s logováním veškeré komunikace ve hře / na webu.
§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci Administrátorů (dále jen admin), Moderátorů (dále jen Mod) či Operátorů (dále jen OP).
§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.

Oddíl 1. Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).
§7 Neznalost pravidel neomlouvá.
§8 Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

Oddíl 2. Všeobecná pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
§12 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů, moderátorů a operátorů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru (http://www.netfire.cz/team/).
§13 Admin/Mod/OP je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
§14 Je zakázáno využívat na Teamspeaku serveru netfire.cz jiného nicku, než-li herního nicku.

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

§15 Členy A-teamu jsou všichni Administrátoři, Moderátoři a Operátoři.
§16 Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.
§17 Moderátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel NetFire.cz.
§18 V případě nesouhlasu s moderátory NetFire.cz je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru (Admin), bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.
§19 Rozodnutí Admina je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 4. Herní účet

§20 Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv zráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
§21 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet.
§22 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
§23 Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

Oddíl 5. Tresty a důkazy

§24 O druhu a délce trestu rozhoduje Admin/Mod/Operátor.
§25 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
§26 Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
§27 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin/Mod/Operátor na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
§28 Základním průkazným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám Admin/Mod/Operátor.

Oddíl 6. VIP a další služby za SMS

§29 Jakékoliv služby za SMS (VIP, dolary) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
§30 Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtem.
§31 I hráč s VIP accountem může být zabanován, v tomto případě může na premium@netfire.cz zažádat o výměnu VIP za unban – výměna nemusí být provedena
§32 Výhody, které může hráč s VIP accountem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
§33 V případě hráčovi neaktivity se VIP neprodlužuje, proudloužení VIP accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
§34 Hráč o VIP přichází v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidel (viz. bod č. 3, nebo zániku serveru.
§35 Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, dolary, kredity a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „premium@netfire.cz“ administrátorům.
§36 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (VIP, dolary, kredity a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

 Oddíl 7. dodatečná pravidla pro SG server

§37 Je zakázano jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nebo nenahlášení chyb se trestá).
§38 Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X–ray grafických balíků, fly módů a
externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány pernamentním banem.
§39 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
§40 Je zakázáno získávání dolarů pomocí dvou stejných lidí (vstup do arény v několika lidech + neustálé zabíjení). Tyto věci jsou logovány a budou trestány!
§41 Úmyslné zdržování arén (prostě hrajete 10 minut dva hráči a nejste schopní se domluvit, případně se zabít) je trestáno banem!
§42 Pokud létáte i v aréně, odpojte se a připojte se, bug by mohl být brán jako flyhack!

Komentáře nejsou povoleny.